«En kirke har ikke bare et samfunnsperspektiv. Guds fremste vilje er at alle mennesker skal bli frelst. Men vår synd stenger oss fra samfunn med Gud. Derfor kom Jesus til frelse», skriver Jon Kvalbein, Oslo.  Foto: Dagen-arkiv

Et kirkesplittende bispevedtak

Foreldre + skule = sant!

synspunkt

Hovedpoenget med det dei gjorde var at foreldra blei meir involverte og det blei arbeidt med eit tettare samarbeid med heim og skule.

Alle taper når journalistikken svekkes

Lederartikkel

Der det finnes mennesker vil det alltid finnes fare for maktmisbruk, og der det finnes systemer vil det alltid være fare for at systemene enten blir misbrukt eller ikke fungerer.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.