SKUFFET: Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan er skuffet over at budsjettet for 2018 ikke inneholder flere lærerstillinger.  Foto: Hanne Kristin Pedersen

Ingen flere lærere fra regjeringen

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).