SKUFFET: Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan er skuffet over at budsjettet for 2018 ikke inneholder flere lærerstillinger.  Foto: Hanne Kristin Pedersen

Ingen flere lærere fra regjeringen

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?