Når er det ikke lenger noen bønn?

Omdiskutert kirke 
vigslet i Hedmark

kirkevigsling

Hoppbakke er blitt nevnt. 
Noen synes også den ligner en skaterampe.
 Etter seks år med diskusjoner ble den nye 
kirken i Våler kommune vigslet søndag.

Først ebola
 - så
 hungersnøden

vest-afrika

Ebola-epidemien i Sierra Leone og Liberia er slått kraftig tilbake. Nå er en 
annen krise under oppseiling, forteller to biskoper på besøk i Norge.

Venstre og KrF finpusser kravlisten

revidert

Skjerpet kamp mot ledighet, mer til kommunene og større lærlingtilskudd er noen av kravene KrF og Venstre stiller i budsjettforhandlingene denne uken.