Når er det ikke lenger noen bønn?

Sannhetens Ords taushet

kommentar

Lederskapet i Sannhetens Ord valgte i går igjen å svare i form av et innlegg i stedet for å stille opp til intervju og svare på de spørsmålene vi har. Det er en tvilsom praksis.

Streik

andakt

«Se meg og elsk meg, like mye nå som før.»