Når er det ikke lenger noen bønn?

Soldater som sover

i fokus

Sannheten er at de fleste ikke tenker så mye på det ambassadøroppdraget Herren har gitt oss. I stedet er vi blitt sovende soldater i den åndelige, ideologiske og trosmessige krigen vi står midt oppe i.


Jo, det er farleg å tena mykje pengar

penger

Eg er sterkt tvilande til at Hans Nielsen Hauge anno 2014 ville ha oppmoda til å tena meir pengar. Han levde i ei tid der fattigdom var problemet, og han arbeidde ut får det.

Truverdig trusopplæring

kulturnotat

Med Bibelen i den eine handa, spør vi kva som kan bekreftast og kva som må utfordrast i mylderet av forteljingar som Harry Potter, Twilight, Åndenes makt og The Big Bang Theory – og i dei store religionane.