Når er det ikke lenger noen bønn?

På trygg grunn

lederartikler

Jeg takker Reidar Holtet for den muligheten han gjennom gårsdagens innlegg «Dagens profil» gir meg til å forklare og klargjøre, skriver Vebjørn Selbekk.

Dagens profil

debatt

Hittil har jeg vært trygg på den profil Dagen har tilkjennegitt i lederartiklene, men et par ledere siste uke har gjort at jeg undres noe.