Når er det ikke lenger noen bønn?

Kva meiner Hadia Tajik?

synspunkt

På spørsmål om kva inntrykk ho har av Kristen-Noreg, svarar ho: «Du finn like mykje variasjon der som du finn i dei muslimske miljø.»

Et nederlag for rettsstaten

leder

Rettferdig rettergang er en av menneskerettighetenes hjørnesteiner, i hvert fall i samfunn som vil kalle seg demokratiske. Da er det nedslående å oppleve hvor dårlig rettssikkerheten til den utviste, afghanske konvertitten «Reza» nå ser ut til å bli ivaretatt.