Familienes nye tjener

Frelst og fasjonabel

kommentar

Pinsevennene vil bygge prangende konferansenter, Den norske kirke snekrer skriftestol i gatekapell med lav terskel, og paven setter opp dusj for hjemløse.

Liten plass til EU-«ja»

fredsprosjekt

For Lars Dahle var det viktig at EU opprinnelig ble 
opprettet som et freds
prosjekt mellom Frankrike og Tyskland