OPENBERRING: Skal det argumenterast for død før syndefallet, altså død frå starten av, som ligg som eit premiss i evolusjonslæra, må det kristent sett gjerast ut frå Guds ord, skriv Johannes Kleppa. FOTO: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Bibeltruskap og død før syndefallet

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.