FEIL: Her gjør bispekollegiet en fatal feil, idet samlivsetiske spørsmål ikke betraktes som en del av evangeliet, skriver Jon Kvalbein.  Foto: Byline stor

Når åpenhet forfører

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?