Tarjei Gilje, redaktør i Dagen.

Ikke så liberalt likevel

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.