KVARDAG: Bruk tid på fantasi og kreative løysingar på politiske kvardagsspørsmål i den ytterste sirkelen. Det var aktualiteten her – til dømes kontantstøtta – som sist gav partiet framgang.  Foto: Byline stor

Moment til kristen politisk profil

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.