Rolf Kjøde, leder Evangelisk Luthersk Nettverk  Foto: 

Bibelsyn og akademia

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.