BÆRENDE: som organisasjon har vi som mål å legge til rette for menighetsvekst, menighetsutvikling og nyplanting. Da kan ikke form og tradisjon være bærende, men hva som kommuniserer og treffer menneskene i en ny tid, skriver Ove Gundersen. Bildet er fra åpningsmøtet på et tidligere Liv & Vekst-stevne.  Foto: Byline stor

Misjonsforbundet møter 
mennesker i en ny tid

Her gir også barna tiende

tiende

Fråtsing er uetisk så lenge det finnes fattige, mener familien Due-Tønnesen. Derfor ga barna bort ti prosent av konfirmasjonsgaven til bistand og misjon.

Stort lys

andakt

Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. (Jes 9:2)