SJEF: Penger er en nyttig tjener, men en farlig sjef. Dersom du ikke har råd til å avse en tusenlapp eller to i måneden i givertjeneste, eller synes det er alt for dyrt å betale ekstra for miljøvennlige og etisk framstilte produkter, ja da er sjansen stor for at pengene har overtatt makta i livet ditt, skriver Kåre Eriksen.  Foto: 

Nokpunktet

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Teologi og Guds eksistens

synspunkt

Sentrale dogmer i vår kristne tro lar seg ikke bekrefte eller avkrefte ved allmenne etterprøvbare metoder.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).