ENDRING: Det har sett ut til at kritisk journalistikk kun har rettet seg mot demokratiet i Midtøsten, mens terrorister og diktaturer har kunnet ture fram uten videre. De senere årene har likevel ting begynt å skje som vitner om en endringsprosess, skriver Dag Øyvind Juliussen. Bildet er fra debatten i Kringkastingsrådet 28. august. FOTO: Berit Roald, NTB Scanpix  Foto: 

Klimaskifte i 
israelsdekningen

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.