- Kristne innvandrere i Norge må reise seg

Et trygt sted

andakt

«Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner vern.» Ordspr. 18,10.