Dette er Norges mest kontroversielle metallband

1000-årsmarkering for Hellig Olavs seier ved Nesjar-slaget

nesjar-slaget

25. MARS 1016 vant Hellig Olav slaget ved Nesjar der han nedkjempet en rekke av de mektigste norske høvdingene under ledelse av Svein Jarl. 1.000 år etter, på Olsokdagen den 29. juli, avdukes et nytt nasjonalmonument på brygga i Helgeroa til minne om slaget.

Som du er

andakt

Jesus ønsker inderlig at du skal komme – akkurat som du er. Med dine feil og fall.