Dette er Norges mest kontroversielle metallband

Misjon – til frelse eller samfunnsendring?

kronikk

Misjonskonferansen Agenda:UT signaliserer noe nytt. Konferansen var et bredt organisert økumenisk samarbeidstiltak. Etter mitt syn er avstanden i misjonsteologi mellom NKR og Norme så stor at det ikke er grunnlag for et slikt samarbeid.