Dette er Norges mest kontroversielle metallband

Ansattes lojalitet og ytringsfrihet

bokanmeldelse

Hvor stor ytringsfrihet har en som er ansatt? 60 prosent av ansatte føler seg ikke frie til å kritisere arbeidsplassen sin i sosiale medier, ifølge en befolkningsundersøkelse fra 2014.

Acta har 250.000 å gi bort

normisjon

Med 300.000 i støtte fra det offentlige kan Acta finansiere leir for barn som ellers ikke ville hatt råd til å dra.

Acta har 250.000 å gi bort

normisjon

Med 300.000 i støtte fra det offentlige kan Acta finansiere leir for barn som ellers ikke ville hatt råd til å dra.

Homo-omkamp i Sandnes

ansettelse

Sandnes kirkelige fellesråd har vedtatt at det blir omkamp om deres personalreglement, som ekskluderer homofilt samlevende fra stillinger i kirkene i Sandnes. Men først blir det full høring i alle menighetene.

Vi kan ingenting ta med oss

andakt

«Vær ikke redd når noen blir rik, når velstanden øker i hans hus. For når han dør, får han ingenting med, velstanden følger ham ikke i graven.» Salme 49,17–18.