Dette er Norges mest kontroversielle metallband

Bispevisitas – ikke møt opp

debatt

Vranglære er ikke gale meninger, men åndelig gift. Ut fra Guds ord vil jeg derfor advare mot å sitte under Pettersens talerstol.

– Ikke bekymret for boikott

boikott

Misjonsledere i Rogaland ber folk holde seg borte fra Erling Pettersens gudstjenester. Biskopen selv merker ikke mye til boikott-oppfordringen.

Kvinnehat er gudsbespottende

lederartikkel

Når kvinners integritet blir systematisk undertrykket, vitner dette i sum om en nedvurdering av kvinners menneskeverd.

– Ikke bekymret for boikott

boikott

Misjonsledere i Rogaland ber folk holde seg borte fra Erling Pettersens gudstjenester. Biskopen selv merker ikke mye til boikott-oppfordringen.

Guds navn

andakt

«For da Gud ga løftet til Abraham, sverget Han ved seg selv, siden Han ikke hadde noen større å sverge ved.»