Dette er Norges mest kontroversielle metallband

– Dyrt å være kristen

økonomi

an opplever at det er er dyrt å være kristen, og frykter at folk med dårlig råd holder seg unna menigheten.

Å se seg tilbake

menighetsdoktoren

«Jeg syns mange kristne er altfor opptatt av det som har vært. 
De fokuserer og dveler ved fortiden og glorifiserer ofte den. Men er det ikke 
framtiden vi skal være opptatt av da?»

Bibelen er læreautoritet

synspunkt

For syvendedags adventister er Bibelen den endelige autoritet i alle spørsmål om kristen tro og praksis.