ÅPNINGSMESSE:Det nye skoleåret ved St.Paul gymnas startet med en offisiell åpningsmesse. 44 elever starter opp ved Norges første katoske gymnas.

Nå har Norge fått sin første katolske videregående skole

Retten til å være annerledes

synspunkt

Den dagen flertallet fratar mindretallet retten til 
å være uenig med majoriteten, lever vi ikke lenger 
i demokrati, men i et diktatur.