ÅPNINGSMESSE:Det nye skoleåret ved St.Paul gymnas startet med en offisiell åpningsmesse. 44 elever starter opp ved Norges første katoske gymnas.

Nå har Norge fått sin første katolske videregående skole

Som du er

andakt

Jesus ønsker inderlig at du skal komme – akkurat som du er. Med dine feil og fall.