ÅPNINGSMESSE:Det nye skoleåret ved St.Paul gymnas startet med en offisiell åpningsmesse. 44 elever starter opp ved Norges første katoske gymnas.

Nå har Norge fått sin første katolske videregående skole

Kampen for de undertrykte

utenrikskommentar

I verden i dag kan jeg knapt tenke meg noe system som mer systematisk krenker menneskeverdet enn kastesystemet.

Vil ikke ha med seg svigermor

høring

Det ble tilløp til munterhet da Bjørgvin bispedømmeråd behandlet forslaget til ny vigselsliturgi 
for likekjønnede.

Enhet og den rette lære

ANDAKT

«Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg» (Joh 17,21).