ÅPNINGSMESSE:Det nye skoleåret ved St.Paul gymnas startet med en offisiell åpningsmesse. 44 elever starter opp ved Norges første katoske gymnas.

Nå har Norge fått sin første katolske videregående skole

Tar kristne politikere et skritt ned?

synspunkt

Burde Kjell Magne Bondevik heller vært prest enn politiker? Tok Dagfinn Høybråten et steg ned da han brukte livet sitt som politiker og helseminister framfor bare å engasjere seg i Nesodden misjonsmenighet, spør Sten Sørensen.