ÅPNINGSMESSE:Det nye skoleåret ved St.Paul gymnas startet med en offisiell åpningsmesse. 44 elever starter opp ved Norges første katoske gymnas.

Nå har Norge fått sin første katolske videregående skole

«Skrekkdomen» ble vigslet

kirkevigsling

Hoppbakke er blitt nevnt. 
Noen synes også den ligner en skaterampe.
 Etter seks år med diskusjoner ble den nye 
kirken i Våler kommune vigslet.

Først ebola
 - så
 hungersnøden

vest-afrika

Ebola-epidemien i Sierra Leone og Liberia er slått kraftig tilbake. Nå er en 
annen krise under oppseiling, forteller to biskoper på besøk i Norge.

Venstre og KrF finpusser kravlisten

revidert

Skjerpet kamp mot ledighet, mer til kommunene og større lærlingtilskudd er noen av kravene KrF og Venstre stiller i budsjettforhandlingene denne uken.