ÅPNINGSMESSE:Det nye skoleåret ved St.Paul gymnas startet med en offisiell åpningsmesse. 44 elever starter opp ved Norges første katoske gymnas.

Nå har Norge fått sin første katolske videregående skole

Drømmen om sentrum

krf og regjering

Mange fylkesledere i KrF etterlyser derfor «sentrumsalternativet» og «et sterkt sentrum».