ÅPNINGSMESSE:Det nye skoleåret ved St.Paul gymnas startet med en offisiell åpningsmesse. 44 elever starter opp ved Norges første katoske gymnas.

Nå har Norge fått sin første katolske videregående skole

Helvetes-
preken i reprise

utfordrende

Ole Hallesby «gjenoppstår» på Litteraturhuset i Oslo 3. oktober. Blant annet med sin berømte helvetestale fra 1953 – med Svein Tindberg i «rollen» som den kjente teologiprofessoren. Hør Hallesby radiotale her!

«Å eie Guds fred»

andakt

Den som vil ha visshet om denne freden må se på Jesus og tro på det Guds ord sier.