ÅPNINGSMESSE:Det nye skoleåret ved St.Paul gymnas startet med en offisiell åpningsmesse. 44 elever starter opp ved Norges første katoske gymnas.

Nå har Norge fått sin første katolske videregående skole

Italiensk domstol frikjenner Amanda Knox

nyheter

Italiensk høyesterett opphever dommene mot amerikanske Amanda Knox og hennes italienske ekskjæreste. De to er tidligere blitt dømt for drap på en britisk student.

Israel og trusselen fra radikal islam

analyse

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sammenliknet Israels kamp mot Hamas med det internasjonale samfunnets kamp mot Islamsk Stat (IS). Det er både riktig og galt, skriver Lars Akerhaug.