Kristen tro i praksis

Kvinnens rett til liv og helse

synspunkt

Et menneske som er utsatt en voldtekt har krav på en helhetlig medisinsk behandling. En del av denne behandlingen er muligheten til å avgjøre om en eventuell graviditet skal fullføres eller ei.

Spiller gratis for Mercy Ships

mercy ships

– Dette er jo ikke en vanlig konsert, men et konsept der vi hjelper andre. Jeg vet at dette er noe bedrifter ønsker å gjøre, og på den måten vise at de tar samfunnsansvar, sier Erling Natvig.

Skal det være en bibel? Ja takk.

lederartikkel

– Det vår klare formening at det å dele ut Bibelen bør være noe av det minst kontroversielle man kan drive med. I hvert fall hvis man ser det fra et kristent perspektiv, skriver Dagen på lederplass.