Kristen tro i praksis

Josefs Gud

andakt

Kastet ned i en brønn. Solgt som slave. Satt i fengsel. Brutalt lenket fast. Plassert sammen med kriminelle. Som en av Faraos fanger.