Kristen tro i praksis

Rektor sender hjem syke elever uten fravær

FRAVÆR

Etter de nye fraværsreglene tredde i kraft i høst har rektor ved Amalie Skram videregående i Bergen sett seg nødt til å sende hjem syke elever. Mange kommer syke på skolen for å unngå fravær.

Gir deg lynkurs i kristen tro

nett-serie

Inspirert av «Frelst» og «Skam» startet to kristne Sandefjord-ungdommer denne helgen opp nett-TV-serie om kristendom.

Kan ikke tie

ANDAKT

I ørkenen er det en synd som er større enn alle andre. Det er å vite hvor det er vann, men ikke fortelle det videre.