NYRELIGIØS UTFORDRING: - Det er verre om vi overlater uro i hus til taskenspillere og lurendreiere, mener Gunnar Gjevre, delegat fra Hamar. Han ønsker velsignelsesliturgi velkommen. (Foto: Birgit Opheim)

Kirken får kritikk for «spøkelsesliturgi»

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Teologi og Guds eksistens

synspunkt

Sentrale dogmer i vår kristne tro lar seg ikke bekrefte eller avkrefte ved allmenne etterprøvbare metoder.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).