MISJONERER IKKE: Pater Claes Tande bekrefter at Den katolske kirke ikke misjonerer overfor protestanter og derfor ikke har noe markert, misjonerende arbeid i Norge.

Katolikkene vil nå ut til etnisk norske