RASKEST VOKSENDE: Mekane Yesus-kirken er en av verdens raskest voksende lutherske kirker med omkring seks millioner medlemmer. Her er en av deres menigheter i hovedstaden Addis Abeba.

Homoekteskap fører til brudd mellom kirker

Til alt folket

i fokus

La julesbudskapet bli overført fra bestemor til barnebarn, fra kamerat til kamerat, fra bror til søster denne julen. Vær frimodig! Oppdraget er ditt.

Er det fødselskraft i møtene våre?

forkynnelse

Det er en enorm kristen aktivitet omkring i landet. Bare i Den norske kirke avholdes det årlig omkring 65.000 gudstjenester med cirka seks millioner tilhørere (Statistisk Sentralbyrå). I tillegg kommer møtevirksomheten fra frikirkene og de kristelige organisasjoner. En formidabel aktivitet som vi må være glade, og takke Gud for.

Biskoper som ikke trøster Israel, men islamister

israel

Ifølge evangelisten Lukas, ble Jesus kalt «Israels trøst» kort tid etter fødselen. En kirke som hver adventstid går til frontalangrep mot den moderne staten Israel trøster nok svært få, bortsett fra islamister, kommunister, nynazister og palestinske nasjonalister som forenes i drømmen om å se Israels fall.