RASKEST VOKSENDE: Mekane Yesus-kirken er en av verdens raskest voksende lutherske kirker med omkring seks millioner medlemmer. Her er en av deres menigheter i hovedstaden Addis Abeba.

Homoekteskap fører til brudd mellom kirker

Etter en begravelse

i fokus

«Helliggjørelse» er jo et klassisk uttrykk for troens liv, livet i Jesu etterfølgelse. Selv om uttrykket neppe er blant ti på topp i dagens kristelige terminologi, er saken like fullt viktig. Mye forkynnelse forsøker å tale utfordrende og aktuelt om hva det er å leve som en kristen.

– Ikke lett å snakke om alkohol

to syn

Debatten om alkohol ruller videre i Pinsebevegelsen. Pastor i Filadelfiamenigheten, Andreas Hegertun, sier til Dagen at han mener det må være rom for begge syn i Pinsebevegelsen.

Vil ha selvstendige menigheter

generalforsamling imf

– Man må ikke være avhengige av prester eller kateketer, sier Reidar Røyland og ber indremisjonsfolket etablere selvstendige forsamlinger.

Som du er

andakt

Jesus ønsker inderlig at du skal komme – akkurat som du er. Med dine feil og fall.