- Jeg kunne ikke forstå at jeg ikke hadde hørt om dette fantastiske prosjektet før, sier Morten Harket.

Harket hyller Mercy Ships

Svenskene innfører kjønnsnøytral Gud

kirkehåndbok

Kirkemøtet i Svenska kyrkan har vedtatt å innføre en ny kirkehåndbok som tilsvarer den norske messeboken. Flere av tekstene i den nye boken fører til at man innfører et kjønnsnøytralt gudsbegrep.

Ikke gi opp

andakt

Han venter ikke at du skal bli perfekt og så komme til Ham. Du skal få komme som du er.