- Jeg kunne ikke forstå at jeg ikke hadde hørt om dette fantastiske prosjektet før, sier Morten Harket.

Harket hyller Mercy Ships

Islamsk Råd kan miste statsstøtten

nyheter

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.