Jan Hanvold er den norske kristenlederen som tjente mest i 2010.

Hanvold tjener best i Kristen-Norge

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?