Jan Hanvold er den norske kristenlederen som tjente mest i 2010.

Hanvold tjener best i Kristen-Norge

Det river i hjertet når noen rører med våre hellige ting

korset

Debatten raser også i min egen bygd der noen folk uttrykker at de mister tillit til meg siden det har kommet fram i media at det tenkes et mottak i hallen vår. Kjærligheten kommer fra Korset og det blir hengende så lenge jeg er leder i Sarons Dal.