Jan Hanvold er den norske kristenlederen som tjente mest i 2010.

Hanvold tjener best i Kristen-Norge

God debatt om innvandringspolitikken

synspunkt

I mange land i Europa ser vi nå en voksende motstand mot innvandringspolitikken. Det kan gi seg utslag i at innvandringskritiske partier går frem ved valg. Da er det demokratiets mekanismer som slår inn, slik det er ment å fungere.

Viktig dialog

leder

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) feiret i går sitt 20-årsjubileum.

Psykologer i stedet for piller

helsepolitikk

Kristelig Folkeparti har fått med seg regjeringspartiene og støttekollega Venstre på en opptrappingsplan på psykisk helse for barn og ungdom.

De minste

andakt

«Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.» (Matt 25)