Jan Hanvold er den norske kristenlederen som tjente mest i 2010.

Hanvold tjener best i Kristen-Norge

Israel vil omplassere
12.500 beduiner

FLYTTING

Israelske myndigheter planlegger å fjerne tusenvis av beduiner øst for Jerusalem og bygge en ny by for dem i Jordandalen. Palestinske myndigheter protesterer mot planen.