Jan Hanvold er den norske kristenlederen som tjente mest i 2010.

Hanvold tjener best i Kristen-Norge

Både løve og lam

andakt

Kirkekunsten er en levende kilde til forståelse av kirkehistorien. Den sier noe om de aktuelle epokenes åndelige særpreg. Det gjelder især krusifiksene. Hvordan skildres Jesus på korset?