Jan Hanvold er den norske kristenlederen som tjente mest i 2010.

Hanvold tjener best i Kristen-Norge

Luther og djevelen

andakt

Djevelen ble nok nedkjempet av Jesus på korset, men helt til den siste dag gjør han sitt «beste» for å myrde og ødelegge.