Jan Hanvold er den norske kristenlederen som tjente mest i 2010.

Hanvold tjener best i Kristen-Norge

Velsignede juletid!

julefred

Sjelden har julen vært mer velkommen enn i år. Det er kjærkomment når vi kjenner litt av freden som julen bringer med seg.

Den evige sæla i himmelen

frelse og fortaping

Det er lite himmelfokus blant oss. At ateistar og a-religiøse er uinteresserte er berre rimeleg – dei har jo ikkje tenkt seg dit heller. Men at me kristne er så lite opptekne av himmelperspektivet og så dårleg marknadsfører dette store, ja, det største – er tragisk.