BRANNFARLIG: - I en tid med åpenhet overfor den åndelige verden, går mange inn i new age-religiøsiteten av nysjerrighet, og det kan være brannfarlig, sier generalvikar i den katolske kirke i Danmark, Lars Messerschmidt til Kristelig Dagblad. Illustrasjonsfoto: ScanStock-arkiv

Flere dansker ønsker å bli befridd fra demoner

Noe å feire?

i fokus

Vi er over halvveis i jubileumsåret for reformasjonen. Vi nærmer oss 31. oktober, datoen da Martin Luther for fem hundre år siden offentliggjorde sine 95 teser mot avlatshandelen.

Når Bibelen blir en avgud

debatt

Vi ble ikke skapt for å tjene Bibelens bud og regler, men Bibelen ble gitt for å hjelpe oss mennesker til å finne nåden og sannheten i Kristus. Vi ble skapt for å leve vårt nye liv i Ånden, ikke etter bokstaven.

Visst var det terror

israelkommentar

Denne unnfallenheten i møte med muslimsk arabisk vold, aggresjon 
og terror er helt uakseptabel.

– Det beste velferdsgodet man kan ha, er en jobb å gå til

KANDIDATEN

I spalten «kandidaten» intervjuer vi politikere fra ulike partier i forkant av stortingsvalget. – Et samfunn der flest mulig får mulighet til å bidra i arbeidslivet er viktig både for enkeltmennesket og for samfunnet som helhet, fastslår Ove Bernt Trellevik (52), stortingsrepresentant for Høyre.

Bønn gir styrke

andakt

«Dere har ikke fordi dere ikke ber», er en alvorlig påminnelse i Jakobs brev 4,2.