Kirkemøtet er det øverste representative organet i Den norske kirke og behandler saker av felles kirkelig karakter og samarbeid innen kirken. Det vedtar blant annet lover og regler for kirkens indre liv. Kirkemøtet ble opprettet ved lov den 8. juni 1984 og består av 85 representanter som normalt samles til møte én gang i året. Arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger ledes av Kirkerådet, som velges av Kirkemøtet. Kirkerådet forbereder kirkemøtene, og har eget sekretariat i Kirkens Hus i Oslo.

Kirkemøtet består av medlemmene av bispedømmerådene, de medlemmer av Kirkerådet som er valgt utenom bispedømmerådene, og lederne av de tre sentralkirkelige rådene Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.

Kirkemøtene sitter vanligvis i fire-årige perioder. På grunn av demokratireformen som skyldes Kirkeforliket, satt representantene som ble valgt ved Kirkevalget i 2009 kun til Kirkevalget i 2011. Deretter er neste kirkevalg i 2015.

En splittet kirke

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.

Driver misjon for 60 kroner måneden

Misjon

En gruppe engasjerte nordmenn driver en annerledes misjonsvirksomhet. Eneste utgift er et månedlig gebyr på kr. 60 for overføring av penger til pastorer i Nepal.

Barnevernloven må bort

Barnevern

Så er barne-og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ute med en ny artikkel som oser av selvskryt. «Jeg er stolt av norsk barnevern» lyder det i overskriften.

Tar selvkritikk for intervju av eks-muslimer

Asyl

Myndighetene lager nye regler for de viktige samtalene med konvertitter som søker opphold i Norge. – Vi har fått kritikk. Da er det viktig å lytte, sier seniorrådgiver Linn Krane i UDI.

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.