Arkivfotoet viser biskopene Olav Skjevesland (t.h.) og biskop Per Oskar Kjølaas på pressekonferansen etter bispemøtet i Oslo i mars.

Bispemøtet tillater at proster overtar tilsyn