Pastor Billy Joe Daugherty og hans kone Sharon.

Billy Joe Daugherty er død

Strammer inn punkt om tilgivelse

misjonen

I misjonens retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser ble punktet om tilgivelse nylig strammet inn. – Det må skje et oppgjør hvor ansvar 
og skyld er plassert, sier personalleder.

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.