– Søndagsskolen skal være et åpent og trygt rom, der foreldrene kan føle trygghet og ha tillit til det som skjer, og der barn opplever at de blir sett og verdsatt, sier Henrik Syse, her sammen med noen av barna som går på søndagsskolen i Fagerborg menighet.

- Moro å være søndagsskolelærer

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.