Opptakten: Det første Haugetunmøtet i 1921, som var opptakten til at Laget ble stiftet i 1924. Foto: Credo Forlag.

- Drivkraften er et sterkt åndelig fellesskap med Jesus

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.