En iransk demonatrant bærer bilder av Hisbolla-terrorister gjennom gatene i Teheran.

Advarer israelere i utlandet mot terror

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.