Ga nybyggerne over en million i kontanter

Adventsguiden

advent

Advent handler om Jesu komme. Med denne 
guiden kan 
du følge 
Bibelens profetier 
og løfter, 
be bønner, 
og reflektere over budskapet 
i advent.

UDI fastholder kors-nekt

korsnekt

Selv om mange reagerer sterkt på at korset må fjernes hvis et leir- eller stevnested skal godkjennes som asylmottak, vil ikke UDI snu i saken. Religiøse symboler må bort fra alle asylmottak. UDI har selv laget retningslinjene.