Ga nybyggerne over en million i kontanter

Noregs privatskulelov bryt menneskerettane

friskolelov

Noreg er et lite land i verdsmålestokk, både når det gjelder innbyggjartal og storleik. Likevel er vi kjent over heile verda for å være eit land som kjempar for menneskerettane, blant anna ved å gi Nobels fredspris til menneskerettsforkjemparar som Aung San Suu Kyi (bildet) og Nelson Mandela. Vi er også aktivt med internasjonalt i forhandlingar, for å skapa fred og få slutt på menneskerettsbrot.