TIDSVITNE: Bernt H. Lund under presentasjonen av boka "Tidsvitner" på Holocaust-senteret. Foto: Knut Falch, SCANPIX

- Kunnskapen om Holocaust kan bli bedre

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.