FRIVILLIGE: Helge Schoolmann (til venstre), Kerstin Schmidt og Kerstin Weber er tre av over 200 volontører under reformasjonsjubileet.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Strikker for Luther-jubileum

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.