SKATT: Bibel og bønn har vært bærebjelken i Svanhild Hundseth sitt trosliv. – Min første bibel var på dansk. Den opplevdes som verdens største skatt, sier hun.
  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Truffet av et bibelvers

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)