IKKE FLYKT: Livet som kristen har ikke bare vært lett, men Joachim Fagerströms oppfordring er klar: Ikke flykt fra det som er tungt og vanskelig, men la Gud få vise sin makt gjennom alt som skjer.  Foto: Cathrine Ringbäck, Världen Idag

Jesus reddet Joachim

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)