FORBØNN: Maria Johansson (t.v.) fikk være med og be for Bjarne Henriksen som her står sammen med kona Mona. Foto: Per Åkvist

Helbredet ved bønn etter hørselsskade

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.