OVERLEVENDE: Lena Levin med holocaust-overlevende i Jerusalem høsten 2017.  Foto: Privat

– Målet er å hjelpe dem som ingen 
andre hjelper

Egget og fuglen

andakt

Vi må komme oss ut og fly inn i det nye livet som Jesu oppstandelse bærer bud om.