FORMIDLER INNSIKT: Gjennom Lapido Media arbeider Jennifer Taylor for å formidle innsikt om religionens betydning.  Foto: Privat

«Gud reddet meg fra et vilt liv»

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.