Jeg vil møte deg der – Blir du med?

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.