OVERSIKT: Dette kartet viser det som ifølge The Joshua Project er «unådde folkeslag». Folkeslag kan strekke seg på tvers av landegrenser, som bengalene som finnes i Bangladesh, India og flere andre land. Grafikk: The Joshua Project

Her venter de fortsatt på pinseilden

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.