BØNN: Herrnhuterne har blitt et symbol på utholdenhet i bønn, og overgivelse til verdensmisjonen.  Foto: Bønn: Herrnhuterne har blitt et symbol på utholdenhet i bønn, og overgivelse til verdensmisjonen. 
 Foto: Igor Stevanovic, Fotolia

Bønnemøtet som varte i hundre år

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?