EN GLEDE: – Det skapes en glede i meg når jeg kan strikke til de fattige, sier Inger Lovise Djøseland. Alle strikkevarene på golvet skal leveres mens hun er i Ukraina.  Foto: Ove Eikje

Med kall til å strikke

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.