EN GLEDE: – Det skapes en glede i meg når jeg kan strikke til de fattige, sier Inger Lovise Djøseland. Alle strikkevarene på golvet skal leveres mens hun er i Ukraina.  Foto: Ove Eikje

Med kall til å strikke

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.