UVANLIG: Marwan Beem (48) og Seth Postell (46) har et uvanlig vennskap.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Veien til fred

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.