UVANLIG: Marwan Beem (48) og Seth Postell (46) har et uvanlig vennskap.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Veien til fred