UTSENDINGER: Oddbjørg og Mathias Pettersen gleder seg til å bli utsendinger til Indonesia neste år. Her på Majorstua.  Foto: Silje Rognsvåg

Liker ikke 
å bli kalt tøffe

Vil ha ny sædpolitikk

BIOTEKNOLOGI

Regjeringen vil innføre plikt til å fortelle barna om de er unnfanget ved donorsæd. Usikkert om de får flertall.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).