VILLE VALGT ANNERLEDES: Emilie Eiken (17) går på Danielsen videregående skole og har gått på kristne skoler helt fra første klasse av. Gabriel Munoz (16) har helt fram til nå vært ukjent med kristen skolegang. De skulle ønske at de var i hverandres sko for ti år siden.  Foto: Klaus Gustafsson

Kristen eller offentlig grunnskole?

Stå fast

andakt

I Ordspråkene står det om å holde stø kurs og å følge de rette sporene: «Legg merke til de spor du skal følge, hold hele veien stø kurs! Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det som er ondt.» 4,26–27.