Jan Helge Hindenes møtte veggen etter 25 år som pastor. Foto: Johanna Hundvin Almelid

Pastorens lange vei tilbake

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.