HOLDER: Et sentralt tema i denne salmen er at Guds faderhånd ikke vil slippe taket, men lede i et fremmed land.  Foto: Jcomp, Fotolia

Stort å få være liten

Exit Sylvi Listhaug

politikk

At hun nærmest i samme øyeblikk som Listhaug slamret døra etter seg sier at hun kan bli statsråd igjen virker verken tillitvekkende eller beroligende.

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.