SENTRALT: Jesu kors er sentralt i kristen tro. Men hva betyr det egentlig? Det har vært opphav til mye teologisk debatt.  Foto: Lars Hallström, Fotolia

En salme om Guds vrede

Rødt krever folkeavstemning om Acer

POLITIKK

Rødt mener det finnes motstandere av EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer i alle partier som vil stemme for, og krever folkeavstemning om saken.

Nok stillhet

andakt

Det er viktig å bruke nødvendig og nok tid til stillhet og bønn!