SENTRALT: Jesu kors er sentralt i kristen tro. Men hva betyr det egentlig? Det har vært opphav til mye teologisk debatt.  Foto: Lars Hallström, Fotolia

En salme om Guds vrede

Yrkesforbud for Carissimi-prester?

debatt

I alle år har jeg fått høre at det er plass i kirken for meg og mine meningsfeller. Men nå når Åpen Folkekirke har inntatt flertallet i flere bispedømmeråd, kan det være grunn å spørre om det går mot yrkesforbud for prester som Bruun og undertegnede.