PÅSKESALME:For Per Oddvar Hildre, alias «Prots» er «Deg være ære» en av påskehøytidens favorittsalmer. Han opplever at kombinasjonen tekst og melodi treffer selve nerven i påskens budskap.  Foto: Robin Røkke Johansen

– En salme som gir meg en gladfølelse

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.