LITURGI: – Jeg har valgt å ta for meg ulike ledd i gudstjenesteliturgien og fortelle hva disse sier oss om nåde. Nåde er et tema som ligger mitt hjerte veldig nært, sier Karen Margrete E. Mestad til Dagen.  Foto: Johanna Magdalena Husebye

Står foran forsamlinger med skrekkblandet fryd

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.