PREKER: Trond Andersson er tidligere rusmisbruker, men reiser nå rundt som forkynner fra Evangeliesenteret.  Foto: Åsmund Kilde

– De samme behovene er hos alt Guds folk

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.