PREKER: Trond Andersson er tidligere rusmisbruker, men reiser nå rundt som forkynner fra Evangeliesenteret.  Foto: Åsmund Kilde

– De samme behovene er hos alt Guds folk

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.