PREKER: Trond Andersson er tidligere rusmisbruker, men reiser nå rundt som forkynner fra Evangeliesenteret.  Foto: Åsmund Kilde

– De samme behovene er hos alt Guds folk