SENDER: Oppe på en høyde ligger TWRs kortbølgesender på Guam. Her har Grant Hodgins jobbet siden 2011.  Foto: Torbjörn Wester

Formidler gode nyheter til Nord-Korea